17/3/10

Απόδοση, Θερμοκρασία και Φορτίο Ελαστικού


Το υπουργείο μεταφοράς κάθε χώρας επιβάλει σε κάθε κατασκευαστή ελαστικών να τα υποβάλει σε τεστ βαθμού ποιότητας (Uniform Tire Quality Grade - UTQG) τα ελαστικά που παράγει και να αναγράψει πάνω τους στοιχεία για την στεγανότητά τους, το πόσο γρήγορα ζεσταίνονται και τι απόσταση χρειάζονται για να φρενάρουν. Όσο ασαφές ακούγεται το προηγούμενο άλλο τόσο είναι και ο νόμος που το διέπει. Δηλαδή κανείς ως τώρα δεν έχει θεσπίσει διεθνή στάνταρτ για τα τεστ αυτά. Έτσι κάθε κατασκευαστής κάνει ότι θεωρεί αυτός καλύτερό ή στην καλύτερη περίπτωση ότι τον επιβάλει ο νόμος της χώρας του. Έτσι δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία σε δυο διαφορετικά ελαστικά από διαφορετικούς κατασκευαστές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στοιχεία όπως η χάραξη του πέλματος ή η στεγανότητα ή θερμοκρασία αναφέρονται με κάποιο γράμμα συνήθως A,B,C,D και για το φορτίο κάποιο νούμερο από 1 μέχρι 4 το μέγιστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση