23/3/10

Ο Αέρας στα Ελαστικά

Σε όλα τα αυτοκίνητα εμπορίου οι κατασκευαστές φουσκώνουν τα ελαστικά με ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης αν πάμε σε βενζινάδικο να φουσκώσουμε κάποιο ελαστικό ο αέρας που βάζουμε είναι ατμοσφαιρικός και υπό πίεση. Έχει αποδειχτεί ότι ενώ το λάστιχο μοιάζει αεροστεγές τα μόρια του αέρα το διαπερνούν γιατί βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Επίσης οι εναλλαγές θερμοκρασίας επιτείνουν την απώλεια της πίεσης. Τα τελευταία χρόνια μια τεχνολογία παρμένη από την φόρμουλα 1 έχει έρθει και στα αυτοκίνητα εμπορίου. Αυτή είναι το φούσκωμα των ελαστικών με άζωτο. Το άζωτο είναι αδρανές αέριο και το μέγεθος των μορίων του είναι μεγαλύτερο από του οξυγόνου έτσι δεν διαπερνούν εύκολα τα τοιχώματα. Έτσι η πίεση του ελαστικού παραμένει σταθερή για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό βοηθάει το αυτοκίνητο να αποδίδει σταθερά την ιπποδύναμη του και να έχουμε και εξοικονόμηση καυσίμου μιας και δεν έχουμε συχνά διαφορές πίεσης στα ελαστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση