4/6/10

Πόλη Ποδηλάτων

Να, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που δεν θα εμπιστευόμουν να βγω στο δρόμο με το ποδήλατο. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ καταλαβαίνω πόσα πολλά καλά έχει, δεν θα το χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση για τις μετακινήσεις μου. Γιατί πολύ απλά, δεν θεωρώ εφικτό να κυκλοφορούν στον ίδιο δρόμο διαφορετικά οχήματα, όταν μάλιστα το ένα μπορεί να προξενήσει κακό στο άλλο χωρίς ούτε να το καταλάβει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση