19/3/08

Ειδικές Εξετάσεις

Η πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών ΑΜΕΑ μπορεί να γίνει τόσο με εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο φέρει την απαιτούμενη διασκευή, όσο και με διασκευασμένο όχημα του υποψηφίου. Κατά την εξέταση παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτής.


Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση χωριστά από τους εγγράμματους υποψήφιους, ενώπιον επιτροπής από τρεις εξεταστές. Κατά την εξέταση, σε κάθε υποψήφιο επιδεικνύεται η εικόνα ή το σχήμα του ερωτηματολογίου και διαβάζεται από τον υπεύθυνο της αίθουσας η ερώτηση, με τρόπο ώστε ο υποψήφιος να την αντιληφθεί πλήρως. Οι απαντήσεις που δίνονται από τον υποψήφιο, σημειώνονται από τον υπεύθυνο της αίθουσας στην αντίστοιχη θέση του ερωτηματολογίου. Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράμματοι εξετάζονται με τη παραπάνω διαδικασία και με την παρουσία διερμηνέα κωφών.


Οι υποψήφιοι που προέρχονται από ξένες χώρες και δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, μέχρις ότου εκτυπωθούν ερωτηματολόγια σε ξένες γλώσσες εξετάζονται μέσω επαγγελματία διερμηνέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση