22/10/09

Κρατικά Αυτοκίνητα


Αναρτήθηκε προχθές στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το σχέδιο υπουργικής απόφασης «Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων» προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 26 Οκτωβρίου 2009. Σύμφωνα με την απόφαση:

Καθιερώνεται ανώτατο όριο κυβισμού σε όλα τα κρατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.600 και 1.400 κυβικά. Με 1.600 κυβικά θα κυκλοφορούν ο πρωθυπουργός, ο Αρχιεπίσκοπος, οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, οι αρχηγοί των κομμάτων του εθνικού Κοινοβουλίου και της Ευρωβουλής, οι υπουργοί και υφυπουργοί, οι επικεφαλής των ανώτατων δικαστηρίων και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, οι τέως πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι σύζυγοι αποβιωσάντων πρωθυπουργών και οι επίσημοι προσκεκλημένοι της κυβέρνησης. Αυτοκίνητα 1.400 κυβικών θα διαθέτουν γενικοί γραμματείς, νομάρχες, δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, μητροπολίτες κ.ά.

Καταργείται η αποκλειστική χρήση κρατικών αυτοκινήτων από μεγάλο αριθμό κρατικών λειτουργών.

Περιορίζονται τα κρατικά αυτοκίνητα μέχρι πέντε ανά υπηρεσία και απαιτείται αιτιολόγηση τυχόν ανάγκης διατήρησης περισσότερων.

Παγώνει η προμήθεια επιπλέον κρατικών αυτοκινήτων για την επόμενη τριετία και αντικαθίστανται με αυτοκίνητα είτε υβριδικά-ηλεκτρικά είτε νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων μέχρι 31/12/2010.

Μειώνεται η επιτρεπόμενη κατανάλωση καυσίμων (μείωση κατά 30% των ανώτατων επιτρεπομένων ορίων κατανάλωσης καυσίμων).

Προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που δικαιούται αποκλειστικής χρήσης αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ένα και μόνο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Μεγαλύτερα αυτοκίνητα (τζιπ, station) μπορεί να χρησιμοποιούνται, εφόσον η εξυπηρετούμενη υπηρεσία βρίσκεται σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή, έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα του οικείου γενικού γραμματέα περιφέρειας και εγκριτική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, θα επιτρέπονται μεγαλύτερα οχήματα υπηρεσιακής χρήσης πολιτικού τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος έπειτα από συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες και όχι για την εξυπηρέτηση προσώπων.

Στον πρωθυπουργό, στους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, στους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, οι οποίοι μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους στην περιφέρεια, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση για τη μετακίνησή τους αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, από τη δύναμη των εφεδρικών αυτοκινήτων που διαθέτει η ΓΓΔΔ & Η.Δ. έπειτα από σχετικό αίτημα.

Αναστέλλεται η προμήθεια επιβατικών κρατικών αυτοκινήτων παλαιάς -συμβατικής τεχνολογίας από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέχρι 31-12-2012, εξαιρουμένων των πυροσβεστικών, των περιπολικών, των νοσοκομειακών αυτοκινήτων και των επιβατικών αυτοκινήτων του Λιμενικού Σώματος.

Ολα τα αυτοκίνητα άνω των 1.400 και 1.600 κυβικών, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αποσύρονται από την κυκλοφορία σταδιακά και μέχρι 31-12-2010.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα αντικαθίστανται με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, υβριδικά, ηλεκτρικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Κατά την προμήθεια-αντικατάσταση των οχημάτων η επιλογή θα γίνεται ανάμεσα σε μοντέλα τουλάχιστον τριών εταιρειών.

Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, η αντικατάσταση των υπαρχόντων αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται με αυτοκίνητα τελευταίας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, τα οποία στην περίπτωση των αυτοκινήτων 1.600 cc εκπέμπουν CO2 που κυμαίνεται στα 150-160 gr/km και των 1.400 cc εκπέμπουν CO2 που κυμαίνεται στα 140-150 gr/km.

Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα πρέπει:

- Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.

- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

- Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής (προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις).

- Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία (προβλέπονται εξαιρέσεις).

- Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή απ' αυτό στον οποίο κατ' εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

- Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

- Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 20/10/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προσαρμοσμένη αναζήτηση